Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar

12/04/2017

Şizofreni

Şizofreni ŞİZOFRENİ ve SEBEPLERİ Şizofreni kronik özellikleri olan, beceri kaybına yol açan, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü etkileyen bir hastalıktır. Kişinin kendisini, çevresini, ailesini etkilemektedir. Genellikle […]
12/04/2017

Sanrısal Bozukluk

Sanrısal Bozukluk Sanrısal Bozukluk, önde gelen semptomların sanrılar olduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Eskiden “paranoya” ya da “paranoid bozukluk” olarak adlandırılan bu bozuklukta primer olarak grandiöz, erotik, […]
12/04/2017

Şizoaffektif Bozukluk

Şizoaffektif Bozukluk Şizoaffektif bozukluk hem şizofreni, hem de duygudurum bozukluğu belirtileri gösteren hastalar için kullanılan bir tanıdır. Tanı kriterlerine göre; hastada duygurum belirtileri olmadan (manik veya […]