Ergenlik Dönemi Yeme Bozuklukları

Ergenlik Dönemi Yeme Bozuklukları

Ergenlik Döneminde Görülen Yeme Bozuklukları

Ergenlik döneminde en çok karşımıza çıkan yeme bozuklukları obezite, aşırı yemek yeme bozukluğu, Anoreksiya Nevroza ve Bulimiya Nevrozadır. Bütün çalışmalar yeme bozukluğunun erkeklerde seyrek olduğunu, kız çocuklarında daha yoğun görüldüğünü göstermektedir. Yine yapılan çalışmalar batılı olmayan ya da az gelişmekte olan ülkelerde anoreksiya nevroza sıklığının daha az olduğunu göstermektedir.

Anoreksiya Nervoza:

Anoreksikler mükemmeliyetçidirler ve yaşam standartlarını yüksek tutmaya çalışırlar. Ama bunu aslında kendileri için yapmazlar; bir bakıma başkaları için yaşadıkları söylenebilir; başkalarının gereksinimlerini karşılamak kendi gereksinimlerini karşılamaktan önce gelir. Ayrıca kendileri ve yaşamlarıyla ilgili olarak tek kontrol edebildikleri şeyin yemek ve kilo olduğunu düşünürler. Eğer çevrelerinde olan bitenleri kontrol altına alamıyorlarsa, yemelerini kontrol altına alırlar ve kilo kaybettikçe kendilerini daha güçlü hissederler. Her sabah baskülün ibresinde gördükleri aslında başarıp başaramadıklarıdır.

Tanı koymak için gerekli kriterler şunlardır:

1) Yaş ve boy uzunluğu için olağan sayılan bir vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmeme (kişinin kilosu, yaşı ve boyuna göre normal sayılan ağırlığın % 85’inin de altındadır),

2) Şişmanlamaktan aşırı korku (aşırı korktuğu için bu yeme ataklarından sonra kendini kusturma, laksatif ve
diüretik kullanma, yoğun egzersiz ve spor yapma gibi yöntemler de denerler),

3) Beden algılamasında bozukluk (oldukları durumlarda dahi kilolu olduklarında ısrar edebilirler veya bazı vücut bölgelerinin görünümleri ile ilgili şikayetleri olabilir),

4) Amenore (adet kesilmesi – ardı ardına en az 3 menstruel siklusun olmaması) karakterli bir yeme bozukluğu olarak tanımlanmıştır.

Bulimia Nervoza’da ise:

1) Tekrarlayıcı aşırı yeme atakları

2) Yeme periyodunda yeme işlemi üzerinde kontrolü kaybetmek

3) Aşırı yemeye ek olarak, kilo almayı engellemek için uygunsuz aşırı bir reaksiyonlar geliştirmek (Kendini kusturma, laksatif kullanma, aşırı egzersiz yapma vb.)

4) Vücut şekli, görüntü ve kilosundan memnun olmama hali

5) Aşırı yeme ve dengeleyici karşı eylemlerin üç ay boyunca haftada en az iki kez olması.

Abdurrahman ALTINDAĞ
Gaziantep Psikiyatrist
Gaziantep Psikoterapist

escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort