Erkekte Erken Boşalma

Erkekte Erken Boşalma

Erkekte Erken Boşalma

Erkek cinsel işlev bozukluklarının en yaygını, erken boşalmadır. Her sosyo-ekonomik seviyedeki erkekte görülebilir. Tanımında henüz tam bir anlaşmaya varılmamış olsa da hata yapılması güç bir konudur. “Erken” ile kastedilen cinsel tepki döngüsünün plato evresinin kısalığıdır. Yakınma, orgazmın hızlılığıdır. Sonuç olarak erken boşalma, erkeğin boşalma refleksi üzerindeki iradi kontrolü öğrenmemiş olması veya kaybetmesi, dolayısıyla da uyarılır uyarılmaz orgazma çok erken ulaşmasıdır.

Erken boşalmanın niceliksel terimlerle tanımlanamamasının nedeni bu durumdaki patolojinin gerçekte zamanla ilgili olmaktan çok ejakülasyon reflek si üzerindeki iradi kontrolün yokluğuyla ilgili olmasıdır.Erken boşalma vakalarının bir bölümünde yoğun bir şekilde uyarılmaya karşın erotik duyumlarında bir azalma veya yokluk söz konusudur. Orgazma yaklaştıkça bir çok hastada genital anesteziye rastlanır.

Bazı yazarlar erken boşalmanın iki tipi olduğunu söylerler

a) Yüksek seks güdüsü olan, erektil zorlukları olmayan ve hiçbir zaman iyi bir ejakülasyon kontrolü olmayan genç hastalar,

b) Daha yaşlı, erektil zorlukları olan ve iyi bir kontrol dönemi olan hastalar.

Bir erkeğin ejakülasyonu kontrol edebilmesi sevişmeden alınacak zevk ve cinsel uyum için oldukça önemlidir. Erkek, yüksek derecede uyarılmış durumda iken, eşini yüksek bir haz platosuna getirmek için cinsel ilişkiye devam edebilmelidir. Erkek, eğer tepkisini kontrol edebiliyorsa uzun ön oyun lar, çifte cinsel deneyimlerinin yelpazesini genişletme ve keşfetme olanağı sunar.

Erken boşalma vakalarının cinsel yeterlilikleri hakkındaki kaygıları çiftin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bir erkek uyarılmasının doruğundayken, sevişmeyi aniden kesmek zorunda kalacağı endişesi içindeyse eşine kar şı duyarlı ve hassas olamayabilir. Kadın kocasının yoğun hazdan kaçınma ça balarını reddedilme gibi hissedebilir ve eşini soğuk olarak değerlendirebilir.

Durumu daha da kötüleştiren bir şey de hem kadının hem de erkeğin bu durum yüzünden uğradıkları hayal kırıklığının cinsel hazdan kaçınmaya giden kısır döngüyü başlatabilmesidir. Tabi ki istisnalar vardır ve bazı çiftler bunu konuşabilirler ve çözüm ararlar.

Genç erkeklerde orgazm arzusu fazla olduğu için kendilerini kontrol et me de isteksizdirler. Kinsey bunu biyolojik fonksiyonun hızlanmış hali olarak yorumlar. Fakat boşalmalarını kontrol edemeyen erkekler mutsuz ve sıkıntılıdırlar, tedavi arayışı içindedirler. Bu erkekler iliş ki sırasında cinsel olmayan hayaller kurmak, anal kaslarını kasmak, tırnaklarını kendilerine batırmak, dişlerini sıkmak gibi yollarla düşüncelerini seksten uzaklaştırmaya çalışırlar.

Bu yöntemler erotik uyarılmanın en yükseğe ulaşmasını geciktirir, fakat ejakülasyon kontrolünü sağlayamaz. Boşalmayı kontrol edememek, cinsel yetersizliğin ve eşini hazdan yoksun bırakmanın suçluluğuna neden olur. Bazı erkekler kendi cinsel hazları da eksik ve kısa olduğu için hayal kırıklığı hissederler. Kaygı ve utanç duygularından kaçmalarının sonucu olarak cinsel ilişkiden uzaklaşabilirler.

Cinsel yetersizlikle karşılaşmaya bağlı kaygı ikincil erektil disfonksiyona yol açabilir. Bu hastaların geliş sorunları çoğunlukla erektil işlev bozukluğudur. Dikkatli bir öykü ile bunların erken boşalmaya ikincil gelişmiş vakalar olduğu anlaşılır.

Abdurrahman ALTINDAĞ
Gaziantep Psikiyatrist
Gaziantep Psikoterapist

escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort