Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları


Bununla beraber, bazı kişiler için korku ve endişe duyguları, özel bir sebepten kaynaklanmaksızın ortaya çıkar. Eğer tedirgin edici ve rahatsızlık veren bir huzursuzluk ve kaygı hissi, diğer psikolojik ‘semptomlar olmaksızın, en az bir ay ısrar ederse, sorun, genel anksiyete bozukluğu (GAD) olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk insanlarda yüzde 2 oranında görülmektedir. Bu bozukluğu tanımlamadan önce görünüm olarak nasıl bir tablo olduğunu belirtmemiz gerekir

Devamı..

Panik Bozukluk

100 yıldan uzun bir süredir tanımlanmakta olan panik bozukluğu, yineleyen panik atakları ile kendisini gösterir. Yineleyen beklenmedik panik atakları ile birlikte başka atakların da

Devamı..

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Her insan belli bir noktada norma anksiyete (endişe, kaygı, tasa hali) yaşar, genellikle, fiziksel strese cevaben (örneğin bir araba çarpması durumunda); ya da psikolojik strese karşı

Devamı..

Özgül Fobi

Bir tehdit ya da bir tehlike karşısında yaşanan endişe duygusu korku olarak tanımlanmaktadır. Korku normal bir duygudur ve organizmanın tehlikeden korunmasına hizmet eder.

Devamı..

Sosyal Fobi

Başkaları tarafından zayıf, kaçık ve sıkıntılı olmakla yargılanma korkusu nedeniyle, toplumsal etkinliklerde bulunmaktan sürekli kaçınma ya da bu tür ortamlara ancak aşırı sıkıntı duyarak

Devamı..

Agorafobi

Açık alan korkusu ya da diğer ismi ile agorafobi psikiyatrik bir problemdir. Bireyler büyük ve açık alanlarda endişe ve sıkıntı yaşarlar. Böyle yerlerde bulunmak utandırıcı ve zor bir duygudur

Devamı..

Hastalık Hastalığı

Hastalık hastalığının en temel özelliği, herhangi bir hastalığa yakalanıldığına inanılıp aşırı kaygı yaşama ve hastalık kapmaktan aşırı derecede korkmadır. Bu korkular, hekimler tarafından tıbbi

Devamı..

Hastalık hastalığının en temel özelliği, herhangi bir hastalığa yakalanıldığına inanılıp aşırı kaygı yaşama ve hastalık kapmaktan aşırı derecede korkmadır.